WERVING EN SELECTIE
DOELTREFFEND
Real Finance wordt in de markt gerekend tot de toonaangevende bemiddelingsbureaus voor financiële professionals. Die reputatie danken wij aan ons hoge voorzieningspercentage van nagenoeg honderd procent. Niet alleen zijn wij sterk in de bemiddeling van generalisten, ook kunnen wij voorzien in specialisten op tal van terreinen binnen het financiële vakgebied. Hierdoor hebben wij ons kunnen bewijzen als een betrouwbare en resultaatgerichte partner voor opdrachtgevers, die ervoor kiezen de invulling van vervangings- of uitbreidingsvacatures uit te besteden.

KWALITEIT
Onze consultants zijn gericht op een zo hoog mogelijk niveau van dienstverlening. Wij werken dan ook volgens doordachte procedures. Drie principes liggen ten grondslag aan de manier waarop wij werken:
• wij doen geen beloftes die wij niet na kunnen komen;
• discretie en zorgvuldigheid staan bij ons hoog in het vaandel;
• in onze relatie met opdrachtgevers zijn wij open en duidelijk.

Wij zijn ervan overtuigd dat met deze uitgangspunten de belangen van onze opdrachtgevers en van de kandidaten die wij bemiddelen, het beste gediend zijn.
De langdurige relaties die wij met vele opdrachtgevers hebben opgebouwd, sterken ons in die overtuiging.
Onze betrokkenheid bij onze opdrachtgevers en onze resultaatgerichte dienstverlening maken dat Real Finance een unieke positie inneemt tussen de bemiddelingsbureaus.

SNELHEID
Onze consultants weten dat organisaties gebaat zijn bij een spoedige invulling van vacatures. Snelle dienstverlening is voor ons belangrijk. Zo zijn wij in staat om binnen 24 uur een terugkoppeling te geven op basis van een eerste geautomatiseerde search. In de regel kunnen er vaak al op korte termijn gesprekken met kandidaten plaatsvinden. De doorlooptijd van de gehele procedure kan beperkt blijven tot een aantal weken. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de responssnelheid van de opdrachtgever en de kandidaat.

ZORGVULDIGE INTAKE
Op basis van zorgvuldige intakegesprekken definiëren onze consultants een functieprofiel voor de vacante positie. Omdat kandidaten niet alleen gekwalificeerd moeten zijn voor de specifieke vacature, maar ook moeten passen binnen de organisatie, wordt het functieprofiel aangevuld met een cultuuranalyse.

DE SEARCH
Real Finance heeft een uitgebreid netwerk. Daarnaast beschikken wij over een omvangrijk bestand van hooggekwalificeerde professionals. We maken een voorselectie door een geautomatiseerde search op basis van criteria als: regio, ervaring (vakinhoudelijk en branche-gerelateerd) en primaire arbeidsvoorwaarden. Geschikte kandidaten worden schriftelijk en telefonisch benaderd voor de betreffende vacature. Ze worden uitgebreid, maar vertrouwelijk, geïnformeerd over de specifieke aard van de functie, de functie-eisen en de cultuuraspecten.

HET ADVIES
Met een aantal geselecteerde kandidaten worden diepgaande gesprekken gevoerd. Al onze consultants beschikken over ruime bemiddelingservaring en brengen op grond van selectiegesprekken een gefundeerd advies uit aan de opdrachtgever