INTERIM MANAGEMENT

EXPERTISE OP INTERIM BASIS
Soms kunnen organisaties behoefte hebben aan expertise op het vlak van financieel management, maar ligt de oplossing niet in het aantrekken van een vaste medewerker. Bijvoorbeeld wanneer een afgebakend project specifieke expertise vereist.
In die gevallen kan Real Finance een passende oplossing bieden. Onze consultants kunnen op basis van een ruim bestand met interim-managers een passende match maken.

STRATEGISCHE ONDERSTEUNING
Om als eindverantwoordelijke slagvaardig en in het vereiste tempo te kunnen opereren, kan het aantrekkelijk zijn om tijdelijk over extra expertise te beschikken. Bijvoorbeeld wanneer uw organisatie versneld bepaalde wettelijke maatregelen moet invoeren. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan IFRS.

OPERATIONELE INVULLING
Ook als het om niet-strategische en niet-projectmatige zaken gaat, kan een interim professional voordelen bieden. Bijvoorbeeld als uw organisatie een functie tijdelijk wil invullen in verband met een langdurig verlof, of ter overbrugging van een periode tussen het vertrek van een medewerker en de komst van zijn of haar opvolger. Een pragmatisch ingestelde interim-manager kan zelfs in een aantal dagdelen per week de continuïteit van operationele zaken waarborgen.

AANTOONBAAR SLAGVAARDIG
Real Finance kan organisaties ondersteunen bij het snel en adequaat uitvoeren van projecten door het leveren van ervaren interim-managers. Onder de interim-managers bevinden zich generalisten en specialisten. Alle interim-managers in ons bestand beschikken over ruime ervaring en hebben in verschillende functies bewezen slagvaardige managers te zijn.

GRONDIGE SELECTIE
Afhankelijk van de wensen van de organisatie kunnen onze consultants ondersteuning bieden in verschillende fases van het uitbestedingstraject. Voorafgaand aan de selectie van de interim-manager kunnen wij desgewenst de projectdoelstelling en de benodigde budgetruimte definiëren. De selectie van de interim-manager gebeurt op basis van grondige gedrags-, kennis- en vaardigheidsanalyses. Hierbij is het van belang dat de kandidaat de juiste specialisatie heeft, geschikt is voor de specifieke branche en past binnen de organisatiecultuur. Ook komen praktische zaken aan de orde, zoals de benodigde reistijd en het uurtarief van de interim-manager.

ONDERSTEUNING
Interim-managers, die vanuit Real Finance worden gedetacheerd, kunnen gedurende het hele project rekenen op ondersteuning door onze consultants. In voorkomende gevallen wordt de interim-manager ondersteund door een klankbordgroep of door specifieke specialisten zoals fiscalisten, juristen, etc.