EXECUTIVE SEARCH

WERVING EN SELECTIE OP STRATEGISCH NIVEAU
Door middel van executive search bemiddelen onze consultants kandidaten met een salarisniveau vanaf € 65000. Real Finance beschikt over een uitgebreid netwerk en een omvangrijk bestand met gekwalificeerde professionals. Hoogwaardige advisering en absolute vertrouwelijkheid vormen de pijlers onder Executive Search.

DIENSTVERLENING OP NIVEAU
De dienstverlening van Real Finance is kwalitatief afgestemd op het strategische niveau waarop wij bemiddelen. Consultants die onder de naam Real Finance opereren, zijn ervaren en aantoonbaar succesvol in de bemiddeling van kandidaten die zich op strategisch niveau bewegen. De kandidaten die wij bemiddelen zijn na diepgaande selectiegesprekken in ons bestand opgenomen. Zij beschikken allen over ruime ervaring en expertise op verschillende deelgebieden van het financiële vakgebied.

HOOGWAARDIG BESTAND
Doordat Real Finance zich volledig toelegt op professionals in het financiële vakgebied, kennen onze consultants de markt uitstekend. Op hun beurt weten de financials de weg naar Real Finance ook te vinden. Voor veel van hen is Real Finance uitgegroeid tot een vast professioneel aanspreekpunt. Daardoor weten wij ons netwerk steeds verder uit te breiden en ons hoogwaardig bestand steeds verder aan te vullen.

SNEL MAAR ZORGVULDIG
Voorafgaand aan iedere bemiddelingsopdracht voeren onze consultants een of meer intakegesprekken. Daarin wordt uitvoerig het gewenste profiel van de kandidaat besproken. Ook maken onze consultants een cultuuranalyse, zodat wij kandidaten kunnen voordragen die beschikken over een passende vakinhoudelijke achtergrond en die passen binnen de organisatiecultuur. Ook kan een gedragsanalyse van de kandidaten die wij voordragen, deel uitmaken van onze dienstverlening. Gedurende het bemiddelingstraject communiceren wij open met onze opdrachtgever, zodat wij binnen een zo kort mogelijke termijn en volgens de gemaakte afspraken kandidaten kunnen voorstellen.

PERMANENTE BEGELEIDING
Onze consultants onderhouden veelvuldig contact met de professionals die wij bemiddelen. Bovendien bieden wij kandidaten die in ons bestand zijn opgenomen permanente advisering en begeleiding bij hun loopbaan. Hierdoor zijn onze consultants uitstekend geinformeerd over de professionele ontwikkeling van de kandidaten die wij voordragen en kunnen wij de optimale match tot stand brengen.

VERTROUWELIJKHEID
In ieder selectietraject zijn discretie en vertrouwelijkheid essentieel. Zeker als het gaat om een positie op strategisch niveau. Onze consultants dragen daarom uitsluitend kandidaten voor na een vertrouwelijke toetsing. In alle fases van het bemiddelingstraject blijven wij oog houden voor de vertrouwelijkheid. Zo worden gesprekken bij voorkeur buiten kantoortijden gearrangeerd en versturen wij brieven naar privé-adressen.